БГENRUES


Табла с врата и щит - ТЕМО

Задайте въпрос за този продукт

ТЕМО 1 МТ


I-ви типоразмер 350х465х220 мм - ТЕМО 1 МТ
Електромерните табла имат свидетелство за промишлен образец и Сертификат за IP-44

Размери:

Предназначено за монтиране на един монофазен или един трифазен електромер и тарифен часовник. Позволява да бъде монтирано на стена, пилон или стълб.

Комплектация

Обозначение Монофазни електромери Трифазни електромери
1МТ - 1Е 1 бр. -
1МТ - 1Т - 1 бр.

Изработени в съответствие с БДС 1139 - 89, БДС EN 60439-1
Степен на защита IP - 44 по СТ на СИВ 778-77
Таблата се произвеждат от листова стомана с дебелина 1,5 мм, химически обработена и прахово боядисана по технология за удължен период на експлоатация.

 


 

ТЕМО 4 МТ


II-ри типоразмер 460х775х220 мм - ТЕМО 4 МТ
Електромерните табла имат свидетелство за промишлен образец и Сертификат за IP-44

Размери:

Предназначено за монтиране на монофазни и трифазни електромери в различни комбинации.
Позволява да бъде монтирано на стена, пилон или стълб.

Комплектация

Обозначение Монофазни електромери Трифазни електромери
4МТ - 4Е 4 бр. -
4МТ - 3Е 3 бр. -
4МТ - 2Е+1Т 2 бр. 1 бр.
4МТ - 1Е+1Т 1 бр. 1 бр.
4МТ - 2Т - 2 бр.

Изработени в съответствие с БДС 1139 - 89, БДС EN 60439-1
Степен на защита IP - 44 по СТ на СИВ 778-77
Таблата се произвеждат от листова стомана с дебелина 1,5 мм, химически обработена и прахово боядисана по технология за удължен период на експлоатация.

 


 

ТЕМО 9 МТ


III-ти типоразмер 920х775х220 мм - ТЕМО 9 МТ
Електромерните табла имат свидетелство за промишлен образец и Сертификат за IP-44

Размери:

Предназначено за монтиране на монофазни и трифазни електромери в различни комбинации.
Позволява да бъде монтирано на стена, пилон, или стълб.

Комплектация

Обозначение Монофазни електромери Трифазни електромери
9МТ - 9Е 9 бр. -
9МТ - 8Е 8 бр. -
9МТ - 7Е+1Т 7 бр. 1 бр.
9МТ - 6Е+1Т 6 бр. 1 бр.
9МТ - 5Е+2Т 5 бр. 2 бр.
9МТ - 4Е+2Т 4 бр. 2 бр.
9МТ - 3Е+3Т 3 бр. 3 бр.
9МТ - 2Е+3Т 2 бр. 3 бр.
1Е+3Т 1 бр. 3 бр.
1Е+4Т 1 бр. 4 бр.

Изработени в съответствие с БДС 1139 - 89, БДС EN 60439-1
Степен на защита IP - 44 по СТ на СИВ 778-77
Таблата се произвеждат от листова стомана с дебелина 1,5 мм, химически обработена и прахово боядисана по технология за удължен период на експлоатация.