БГENRUES


E1F2MI 60

Задайте въпрос за този продукт

E1F2MI – 60 – електромер с импулсен телеметричен изход и инфрачервен порт

Електромерите отговарят на изискванията на БДС-EN-61036

1. Основни функции:
- Записване на консумираната активна мощност по 2-тарифна схема;
- Изобразяване на данните на предния панел с LCD;
- Много ниска стойност на пусковия ток
- Импулсен изход за връзка със система за събиране на информация.
- При повреда на превключващия часовник, електропотреблението се записва в тарифа Т2 /Дневна тарифа/
- Оптичен /инфрачервен/ порт, разположен на лицевия панел, който работи по протокол за комуникация съгласно IEC 1107 и служи за отчитане на консумираната енергия
- Превключвателната система не се влияе от външно магнитно поле
- Клемен блок без външен мост между напрежителна и токова измервателна система
- Възможност за пломбиране на капачката на клемнния блок и корпуса на електромера с висящи пломби
- Обозначена схема на включване на електромера от вътрешната страна на капачката на клемния блок
- Място за надпис върху табелката (корпуса) на електромера, посочващ, че електромерът е собственост на клиент …

2. Допълнителни функционални възможности– наличието им се обозначава с:
- RP – отчитане на енергия при обратно свързване – в трета тарифа, индикация
- 380 – индикация при прилагане на линейно междуфазово напрежение ~380V

3. Технически параметри

Работно напрежение Un 230V АС
Диапазон на изменение на работното напрежение 0,8 1,2Vn
Работна честота 50Hz
Диапазон на честотата ±0,5%
Основен ток 10А
Максимален ток Іmax 30A; 40А; 50А; 60А
Ток на късо съединение ≤ 10ms 3500A
Пусков ток <40ma
Консумирана мощност на кръга за напрежение < 3VA
Консумирана мощност на токовия кръг < 0.15W
Точност на измерването в диапазона Ібазов..Imax ±1%
Работен температурен диапазон –20°С до +55°C
Степен на защита IP51 съгл. IEC 60529
Константа на електромера 5000 имп./kWh
Клеми 4 16mm2
Дисплей LCD, 1 x 16 знака h=9mm
Габаритни размери 110 x 170 x 60mm
Тегло ~ 0,5kg

Параметри на импулсния изход
Тип Отворен колектор
Максимално напрежение 30V DC
Максимален ток 50mA
Продължителност на импулса 9,5 до 10,5ms
Галванична изолация 5000V

Порт за външен превключващ часовник
Командно напрежение Un 230V AC
Диапазон на номиналното напрежение От 0,8 до 1,2 Un
Консумация на ток <2ma

Параметри на електромера при отпадане на напрежението
Време на задръжка 0,1s
Архивиране на данните 0,3s
Време на изключване 0,6s

Параметри на електромера при поява на напрежение
Време на готовност за работа 1s

Импулсна устойчивост
Импулсно напрежение 8,2kV
Време на нарастване 1,2ms
Време на спад 50ms

Електромагнитна съвместимост
Електростатичен разряд 8kV съгласно стандарт IEC 61000-4-2
Високочестотно поле Съгласно стандарт IEC 61000-4-3
27 ... 500MHz ³10V/m
100kHz … 1GHz 30V/m
Допустими смущения Съгласно стандарт IEC 61000-4-4
за кръговете на тока и напрежението 2kV
за другите кръгове >40V 1kV
Потискане на радиосмущенията Съгласно IEC/CIS

Размери:

Общ изглед: