БГENRUES


Клемна кутия

Задайте въпрос за този продукт

КЛЕМНА КУТИЯ

Предназначение:
Основното предназначение на клемната кутия е за вграждане в електрически стълб за захранване на улично осветление, но може да се използва и за други електротехнически приложения. Например, ако в уличен осветител са монтирани лампа (натриева лампа високо налягане) и енергоспестяващ дросел с възможност за два режима (режим висока мощност и режим редуцирана мощност), в клемната кутия в основата на стълба се монтира контролер на мощността и осветлението (LPC-D), който може да комутира максимален ток Imax = 10A и да управлява от 1 до „Х” бр. лампи директно, в зависимост от тяхната максимална консумация, монтирани на върха на стълба и може да се реализира енергийно ефективно осветление с 40% по- малка консумация на електроенергия.
Клемната кутия е изработена от електротехнически устойчива пластмаса. Има входящи отвори уплътнени с втулки и изходящи с монтирани непреходни гумени щуцери PR11. Затварянето на капака става посредством специален винт. Кутията не е заземена.
Типове:
1. ККУО – L - Клемна кутия с възможност за монтиране в нея клемен блок с редови винтови клеми и до три броя монофазни автоматични предпазители АП-1Р или един брой трифазен АП-3Р.
2. ККУО – D - Клемна кутия с възможност за монтиране в нея на клемен блок с редови винтови клеми и контролер на мощността и осветлението тип LPC-D или контролер на мощността тип PC-D.
Технически данни:
Електрозахранване - ~ 500/ 230 V (трифазно/ монофазно)
Степен на защита - IP 44
Клас на електро защита - II
Работна температура - - 35°С - + 55°С
Габаритни размери - 370х75х93 mm
Тегло - 0,42 kg