БГENRUES


ЕПРА 70W

Задайте въпрос за този продукт

Електронен пускорегулиращ апарат 70W (ЕПРА 70W)

Предназначение: Електронният пускорегулиращ апарат ЕПРА 70W е предназначен за управление на натриеви лампи виско налягане /НЛВН/ за вътрешно и външно осветление с номинална стойност 70W. Осигурява максимална стабилност на мощността на лампата в процеса на експлоатацията и при наличие на колебания на мрежовото напрежение и други дестабилизиращи фактори: изменение на температурата на околната среда, конструктивно-технологичните разлики в параметрите и естественото изменение на параметрите в процеса на стареене. От друга страна, ЕПРА дава възможност за управление на мощността на лампите през различните часове на денонощието и изменящите се условия на осветеност, чрез допълнително програмно устройство. Конструктивно ЕПРА е изпълнен като малогабаритна правоъгълна кутия с размери (ш х в х д) 114 х 120 х 56 мм, присъединителен размер 98 мм.

Устройството отговаря на следните стандарти: БДС EN 55015:2002 (radio interference), БДС EN 61000-3-2:2004 (mains harmonics), БДС EN 61547:2003 (interference immunity).

Технически характеристики:

захранващо напрежение ~ 185 – 250 V
максимален потребяван ток ≤ 0,47 А (при U мреж.=185V)
честота 47 – 63 Hz
мощност на комплекта ЕПРА + натриева лампа високо налягане минимална 68 W
типична 70 W
максимална 72 W
амплитуда на запалващия импулс 3,5 – 4 kV
коефициент на полезно действие ≥ 0,9
максимална температура на корпуса +85 ⁰C
клас на защита I клас
степен на защита IP 20
Размери /ш. х в. х д./ 114 mm х 120 mm х 56 mm, присъединителен размер 98 mm.
тегло ≤ 1,0 kg

Експлоатационни условия надеждност и гаранции:

работна температура от -35 до +45 ⁰C
срок на експлоатация не по-малко от 10 год.
защита в аварийни режими отсъствие или изгоряла лампа, късо съединение на изхода