БГENRUES


Прахоуловител ПУ 1500/100

Задайте въпрос за този продукт

Предназначение: прахоуловителят има широк спектър на промишлено и битово приложение, когато е необходимо почистване на околната среда от прах и неголеми частици от всякакъв произход (дърво, хартия, тъкани, метал, камък, стъкло, керамика, теракот и др.) в статично и динамично състояние.
Типичното приложение на продукта е насочено към текстилната и шивашка промишленост, дървообработващата промишленост, строителството, метало-обработването, електрониката и други.
Намаляване вдишването на прах и поддържа чисто работното място.
Прахът и различните частици се събират в чувал, който се сменя с празен.
Прахоуловителят е мобилен и може да обслужва различни машини и инсталации.

Технически данни:
  • Мощност - 1500 W
  • Номинално напрежение- 230 (400) V
  • Честота - 50 (60) Hz
  • Дебит на засмукания въздух - 2000 m3/h
  • Диаметър на засмукващата тръба - 100 мм
  • Габарити - 205/93/46 см
  • Маса - 45 кг