БГENRUES


Таймер комутатор ТК

Задайте въпрос за този продукт

Предназначение: Таймер - комутаторът е предназначен за вграждане в улични осветители, в които са монтирани енергоспестяващи (bi-power) дросели и натриеви лампи високо налягане. Той осигурява режим на икономия на електроенергията за осветление. През нощта превключва от режим на максимална в режим на минимална мощност на светене на лампата във фиксиран от производителя интервал от време след мръкването и подаването на електрозахранване от градския център за управление на уличното осветление.

Абревиатура (тип) - ТК – X:YZ
T - таймер; К – комутатор; X – часове на превключване; YZ –минути на превключването

Технически данни:
Номинално напрежение Un от 220V до 240V
Комутационна способност Ik Uk 10А/250V
Номинална честота fn 50/60Hz
Работна температура ta 30° + 75 °С
Температура на корпуса tc 105 °С
Изводи – проводник ПВ-А2 - 1,5мм² 4 бр.
Дължина на изводите 250 mm
Габаритни размери 63 х 35 х 33 mm
Тегло 0,155 kg

Режим на работа:
Таймер - комутаторът тип ТК – 5:00 се включва към мрежовото захранване от градски център за управление на уличното осветление от момента на мръкване до момента на съмването.
1. В момента на мръкване и включено мрежовото захранване: изход L1 – ~230V; изход L2 – няма напрежение
2. 5ч. и 30 мин. след включване на захранването на таймер - комутатора: изход L1 – няма напрежение; изход L2 – ~230V
3. В момента на съмване се изключва мрежовото захранване на таймер - комутаторът от градския център: изход L1 – няма напрежение; изходL2 – няма напрежение

Функционални възможности:

Момента на превключване на изходите е фиксиран от производителя (по-подразбиране) в интервал от 5ч. и 00 мин. след включване на захранването (позиция 2 на джъмпера), потребителят може по желание да промени времето на 4ч. и 00 мин. (позиция 1 на джъмпера) или на на 6ч. и 00 мин. (позиция 3 на джъмпера). Трите стойности на настройките 4ч. и 00 мин.; 5ч. и 00 мин. и 6ч. и 00 мин. – са зададени от производителя. По заявка на клиента могат да бъдат програмирани и други 3 бр. времена.

При положение, че джъмпера е махнат (не е в нито една от възможните позиции 1, 2 или 3), системата работи в режим за „тестване”, като превключва мощността е след интервал от 5 минути. Всички горни промени трябва да бъдат извършвани от квалифицирано техническо лице.

 

Схема на свързване:

 

Размери:

Общ изглед: