БГENRUES


Управляващ блок за осветителна уредба ОУМ-30

Задайте въпрос за този продукт

Управляващ блок за осветителна уредба тип ОУМ-30

Предназначение: Управляващият блок за осветителна уредба е изградени на базата на астрономичен часовник и електромер за засичане на потребената активна мощност от осветителите. Предназначението на блока е да запалва и гаси осветителните тела в точно определеното време на мръкване и съмване в зависимост от зададената географска област. Осветителната уредба ОУМ-30 е предназначена за шест токови кръга осветители - 6 х 25A / ~230V / 30 kW. По желание на клиента може да бъде доставена и с други напрежения.

 

Схема на свързване:

 

Спецификация:

Наименование Мярка Количество
1 Метален шкаф ШМУО бр. 1
2 Монтажен панел с DIN шина м. 0,90
3 Нулева Cu /медна/ шина м 0,40
4 Товаров прекъсвач 3Р/63А бр. 1
5 Контактор тип СТ-250V/40A бр. 2
6 Автоматичен прекъсвач 3Р/63А бр. 1
7 Автоматичен прекъсвач 1Р/25А бр. 6
8 Контролер на осветлението тип LC бр. 1
9 ЦК ключ двупозиционен 6А/230V бр. 1
10 Електромер трифазен за директно мерене 3х230/400V; ~50Hz; 5-100A бр. 1

 

Общ изглед: