БГENRUES


Малка осветителна уредба ОУМ-10

Задайте въпрос за този продукт

Предназначение: Малките осветителни уредби са изградени на базата на астрономичен часовник. Тяхното предназначение е да запалват и гасят осветителните тела в точно определеното време на мръкване и съмване в зависимост от зададената географска област. Осветителната уредба ОУМ-10 е предназначена за два токови кръга осветители - 2 х 25A / 10 kW. Уредбата работи на 230V. По желание на клиента може да бъде проектирана и за работа с други напрежения.

Една малка осветителна уредба тип ОУМ-10 може да контролира до:

  • 50 натриеви/метал-халогенни лампи 70W
  • 28 натриеви/метал-халогенни лампи 150W
  • 28 живачни лампи 250W
  • 16 натриеви/метал-халогенни лампи 250W
  • 16 живачни лампи 400W
  • 10 натриеви лампа 400W

Схема на свързване:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема на свързване към системата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация:

Наименование Мярка Количество
1 Пластмасов шкаф ТЕРО-1 / 1-63 бр. 1
2 Монтажен панел с DIN шина бр. 1
3 Нулева Cu /медна/ шина бр. 1
4 Товаров прекъсвач 1Р/63А бр. 1
5 Контактор тип СТ-250V/25A бр. 2
6 Автоматичен прекъсвач 1Р/25А бр. 2
7 Контролер на осветлението тип LC бр. 1
8 ЦК ключ двупозиционен 6А/230V бр. 1

 

 

Размери:

Монтаж: ОУМ-10 е предназначена за закрепване на върха на електрическия стълб за захранване на улично осветление или в шкафове за електрооборудване. Степен на защита: IP54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ изглед: