БГENRUES


Малка осветителна уредба ОУМ-5

Задайте въпрос за този продукт

Предназначение: Малките осветителни уредби са изградени на базата на астрономичен часовник. Тяхното предназначение е да запалват и гасят осветителните тела в точно определеното време на мръкване и съмване в зависимост от зададената географска област. Осветителната уредба ОУМ-5 е предназначена за един токов кръг осветители - 25A / 5 kW. Уредбата работи на ~230V. По желание на клиента може да бъде проектирана и за работа с други напрежения.

Една малка осветителна уредба тип ОУМ-5 може да контролира до:

  • 25 натриеви/метал-халогенни лампи 70W
  • 14 натриеви/метал-халогенни лампи 150W
  • 14 живачни лампи 250W
  • 8 натриеви/метал-халогенни лампи 250W
  • 8 живачни лампи 400W
  • 5 натриеви лампи 400W

Схема на свързване:

 

Схема на свързване към системата:

Спецификация:

Наименование Мярка Количество
1 Пластмасова кутия тип ККУО бр. 1
2 Монтажен панел с DIN шина бр. 1
3 Редови клеми 16 mm2 бр. 4
4 Товаров прекъсвач 1Р/32А бр. 1
5 Контактор тип СТ-250V/25A бр. 1
6 Автоматичен прекъсвач 1Р/25А бр. 1
7 Контролер на осветлението тип LC бр. 1
8 ЦК ключ двупозиционен 6А/230V бр. 1

 

Размери:

 

Монтаж: ОУМ-5 е предназначена за вграждане в електрически стълб за захранване на улично осветление /Ф133 или повече/. Степен на защита: IP44, клас на електро защита - II

 

Общ изглед: