БГENRUES


Малка осветителна уредба ОУМ-1,2

Задайте въпрос за този продукт

Предназначение: Малките осветителни уредби са изградени на базата на астрономичен часовник. Тяхното предназначение е да запалват и гасят осветителните тела в точно определеното време на мръкване и съмване в зависимост от зададената географска област. Осветителната уредба ОУМ-1,2 е предназначена за един токов кръг осветители - 6A / 1,2 kW. Уредбата работи 230V. По желание на клиента може да бъде доставена и с други напрежения.

 

Една малка осветителна уредба тип ОУМ-1,2 може да контролира до:

  • 10 натриеви/метал-халогенни лампи 70W
  • 4 натриеви/метал-халогенни лампи 150W
  • 4 живачни лампи 250W
  • 2 натриеви/метал-халогенни лампи 250W
  • 2 живачни лампи 400W
  • 1 натриева лампа 400W

 

Схема на свързване:

 

 

Схема на свързване към системата:

 

Спецификация:

Наименование Мярка Количество
1 Пластмасова кутия тип ККУО бр. 1
2 Монтажен панел с DIN шина бр. 1
3 Редови клеми 6 mm2 бр. 4
4 Товаров прекъсвач 1Р/20А бр. 1
5 Автоматичен прекъсвач 1Р/6А бр. 1
6 Контролер на осветлението тип LC бр. 1
7 ЦК ключ двупозиционен 6А/230V бр. 1

 

Размери:

 

 

Монтаж: ОУМ-1,2 е предназначена за вграждане в електрически стълб за захранване на улично осветление /Ф133 или повече/. Степен на защита: IP44, клас на електро защита - II