БГENRUES


Енергийна ефективност - системи с енергоспестяващо осветление

Задайте въпрос за този продукт

Енергийна ефективност при преминаване към енерго спестяващо осветление / осветителни системи с променлива мощност.

Това са осветителни системи, където при определени часове на нощта, нивото на осветеност може да се намали без значително намаляване на видимостта, но със значително спестяване на енергия. Редуцирането на осветители с НЛВН /натриева лампа високо налягане/ е основен метод за постигане на електроенергийна ефективност в уличното осветление. При димиране на осветители с конвенциални баласти се използват несиметрични енергоспестяващи дросели /bi-power/. В този случай се постига редуциране 40-45 % по критерий консумирана активна мощност, без да се намалява живота на лампата. От енергийна гледна точка най-ефективно е постигането на по-голямо намаляване на активната мощност при по-малко намаляване на светлинния поток. Дроселите започват да работят при номинални параметри на лампата, като тези параметри се намаляват, след като с таймер-комутатор се превключат навивките на дросела до различен по-голям импеданс. Мощността на лампата се редуцира, когато дросела работи при по-висока стойност на импеданса, по-висока от номиналната стойност.

Някои от основните предимствата са:

  • енерго спестяване около 30%
  • по-дълъг експлоатационен живот, напрежението не се намалява, поддържа се стабилност на лампата
  • по-дълъг експлоатационен живот на дросела и осветителя, защото топлинните характеристики са по-ниски
  • спестяване от поддръжка и заменяне от лампи и дросели
  • относително ниска допълнителна инвестиция в инсталирането, в сравнение с големия потенциал за намаляване на цената за електроенергия.
  • Елиминират се т.нар. тъмни зони, както се получава при инсталации, където поради пестене на разходи по осветление, осветителните тела се изключват напълно

Икономически ефект
Икономическия ефект от преминаването към систели с редукция на мощността е показан в долните таблици. Изчисленията са направени на база времеви стойности /продължителност на нощта/ към 1во число на всеки месец и комутация /понижаване на мощността/ - 3 часа и 30 минути след запалване на осветлението за 1 бр. стандартен осветител.Фирма ЕНТЕЛ е разработила специални нови модели таймер-комутатори, които позволяват използването на наличното опроводяване, като единствено трябва да бъде подменен дросела. Това позволява преминаването към такъв тип осветление да е икономически много изгодно и да бъдат спазени кратки срокове на подмяна. Времето на комутация при желание на клиента може да бъде различно от предлагания вариант 3 часа и 30 минути. Допълнително при желание на клиента може да се инсталира и автоматична система, контролираща точното времето на запалване и изключване на осветителите – което ще доведе до допълнителна икономия от около 10 %. Системата е изградена на база процесор и астрономичен чесовник, който гарантира точност на запалване в рамките на секунди. Всички тези системи са масови и икономически обосновани.