БГENRUES


Малки осветителни уредби

Малките осветителни уредби са изградени на базата на астрономичен часовник. Тяхното предназначение е да запалват и гасят осветителните тела в точно определеното време на мръкване и съмване в зависимост от зададената географска област.

Малка осветителна уредба ОУМ-1,2
Малка осветителна уредба тип ОУМ-1,2 е предназначена да управлява един токов кръг осветители 6А / 230V / 1,2 kW


Малка осветителна уредба ОУМ-5
Малка осветителна уредба тип ОУМ-5 е предназначена да управлява един токов кръг осветители 25А / 5 kW


Малка осветителна уредба ОУМ-10
Малка осветителна уредба тип ОУМ-10 е предназначена да управлява два токови кръга осветители 2 х 25А / 230V / 10 kW


Малка осветителна уредба ОУМ-10-D
Малка осветителна уредба тип ОУМ-10-D е предназначена да управлява два токови кръга осветители 2 х 25А / 230V / 10 kW - с възможност за димиране /за bi-power дросели/