БГENRUES

Autonomic solar lighting installations

ASU - the system allows lighting with energy saving bulbs and inclusion of small energy consumers in remote areas without electricity supply; ASOU-6 - ensure smooth functioning of the luminaire in 6 consecutive cloudy days; ASOU-3 - ensure smooth functioning of the luminaire in 3 consecutive cloudy days;

Автономна соларна уредба АСУ
Предназначение: за електрозахранване на консуматори с малка мощност в отдалечени райони без ел.захранване. Включва осветяване с LED лампи и стандартен контакт ~230V/50 Hz


Автономно соларно осветление АСОУ-Б6-2 за билборд
Предназначение: за билбордове където липсва електрозахранване. Включва осветяване с LED лампи и голяма надежност. Повече от 50000 часа живот.


Автономна соларна осветителна уредба АСОУ-6
Предназначение: За осветяване на улици паркинги и други пътни артерии с ширина 8-10 метра и отстояние от стълбовете 25-30 метра, от височина 5-6 метра.