БГENRUES


Осветителни уредби

Автономни соларни осветителни уредби - за независимо осветяване на улици, паркинги и други съоръжения; Малки осветителни уредби, изградени на базата на астрономичен часовник; Голями осветителни уредби, изградени на базата на астрономичен часовник и електромер.

 

Автономни соларни осветителни уредби
Автономни соларни осветителни уредби

АСУ - системата дава възможност за осветяване с енергоспестяващи крушки и включване на малки енергийни консуматори в отдалечени райони без ел. захранване; АСОУ-6 - гарантира безпрепятствената работа на осветителя при 6 последователни облачни дни;

Малки осветителни уредби
Малки осветителни уредби

Малките осветителни уредби са изградени на базата на астрономичен часовник. Тяхното предназначение е да запалват и гасят осветителните тела в точно определеното време на мръкване и съмване в зависимост от зададената географска област.

Управляващ блок за осветителна уредба
Управляващ блок за осветителна уредба

Управляващият блок за осветителна уредба е изграден на базата на астрономичен часовник. Неговото предназначение е да запалва и гаси осветителните тела в точно определеното време на мръкване и съмване в зависимост от зададената географска област. В системата е включен и трифазен електромер за отчитане на потребената електроенергия.