БГENRUES


Прахоуловители

Прахоуловителят има широк спектър на промишлено и битово приложение, когато е необходимо почистване на околната среда от прах и неголеми частици от всякакъв произход (дърво, хартия, тъкани, метал, камък, стъкло, керамика, теракот и др.) в статично и динамично състояние.

Прахоуловител ПУ 550/100
Мощност - 550 W, номинално напрежение- 230 (400) V, честота - 50 (60) Hz, дебит на засмукания въздух - 1000 m3/h


Прахоуловител ПУ 1500/100
Мощност - 1500 W, номинално напрежение- 230 (400) V, честота - 50 (60) Hz, дебит на засмукания въздух - 2000 m3/h