БГENRUES


Защитни решетки и капаци

Защитните решетки и капаци със заключващ винт са предназначени за предотвратяване на нежелан достъп до шахти на кабелни, тръбопроводни, комбинирани и други подземни колектори.

Защитни капаци
Защитните капаци са предназначени за предотвратяване на нежелан достъп до шахти на кабелни, тръбопроводни, комбинирани и други подземни колектори. Снабдени са с магнитен датчик.


Защитни решетки
Защитните решетки са предназначени за предотвратяване на нежелан достъп до шахти на кабелни, тръбопроводни, комбинирани и други подземни колектори. Снабдени са с магнитен датчик.


Магнитен датчик
Монтиран върху врати, защитни решетки, защитни капаци и др. оповестява за неправомерно проникване чрез изключване на охранителна електрическа верига.


Универсален ключ
Универсалният ключ Ф 16/18 се използва за заключване и отключване на заключващия механизъм на защитните решетки и капаци.