БГENRUES


Табла, оборудване ...

Пълен набор от пластмасови и метални табла за електромери, преносими разпределителни електрически табла и аксесоари.

Пластмасови табла ТЕПО-М
Предназначени за монтиране на монофазни и трифазни електромери в различни комбинации. Позволява да бъде монтирано на стена, пилон или стълб.


Табла с врата и щит - ТЕМО
Предназначени за монтиране на монофазни и трифазни електромери в различни комбинации. Позволява да бъде монтирано на стена, пилон или стълб.


Табла с врата - ТЕМО
Предназначени за монтиране на монофазни и трифазни електромери в различни комбинации. Позволява да бъде монтирано на стена, пилон или стълб.


Табла електрически разпределителни преносими
Разпределителни електрически табла, със защитени контакти с автоматични прекъсвачи.


Аксесоари
Триполюсният разединител е предназначен за вграждане във всички видове комплектни комутационни устройства. Разпределителни клеми.