БГENRUES


Електромери

Гама от разнообразни електромери, записващи консумираната активна мощност по дву-тарифна /или еднотарифна/ схема.

E1F2M 60
E1F2M – 60 – електромер с импулсен телеметричен изход. Запис на консумираната активна мощност по 2-ву тарифна схема.


E1F2MI 60
Eлектромер с импулсен телетермичен изход и инфрачервен порт. Запис на консумираната активна мощност по 2-ву тарифна схема.


E1F2MIC 60
Eлектромер с импулсен телетермичен изход, инфрачервен порт и вграден часовник календар. Запис на консумираната активна мощност по 2-ву тарифна схема.


E1F2MI 60 (RP)
Eлектромер с импулсен телетермичен изход и инфрачервен порт. Отчита консумираната енергия при обратно или неправилно свързване на електромера. Запис на консумираната активна мощност по 2-ву тарифна схема.


E1F2MIC 60 (RP)
Eлектромер с импулсен телетермичен изход, инфрачервен порт и часовник. Отчита консумираната енергия при обратно или неправилно свързване на електромера. Запис на консумираната активна мощност по 2-ву тарифна схема.


E1F2MC 60 (RS)
Eлектромер с импулсен телетермичен изход, часовник календар и порт с интерфейс RS232 за дистанционно отчитане. Запис на консумираната активна мощност по 2-ву тарифна схема.


Тарификатор TS-X
Таификатор за управление на превключването на тарифите на електромерите. Може да бъде използван и за управление на уличното осветление.