БГENRUES


Контролери и комутатори

Разнообразна гама от контролери за управление на улично осветление: таймер-комутатори, командни превключватели, светлинни датчици, астрономически часовник и др. предназначени за работа със стандартени осветителни тела.

Таймер комутатор ТК
Таймер комутаторът е предназначен за вграждане в улични осветители, в които са монтирани енергоспестяващи (bi-power) дросели. След определено време на работа превключва режима.


Комутатор на мощност РК
Комутаторът на мощност е предназначен за вграждане в улични осветители, в които са монтирани енергоспестяващи (bi-power) дросели. При подаване на напрежение превключва режима.


Контролер на осветлението и мощността LPC-D
Контролерът е предназначен за превключване режима на работа на светодиодни осветители и осветители с натриеви лампи високо налягане.


Контролер на осветлението LC
Контролера е предназначен за оптимално управление на уличното осветление, обезпечава оптимален разход на електрическа енергия. Изпълнява включването или изключването на осветителите в зависимост от момента на мръкване и съмване с точност 5 минути.