БГENRUES


Запални устройства

Eлектронните запални устройства модел ZX са предназначени за работа със стандартен дву-изводен дросел, електронните запални устройства модел ZX3 са предназначени за работа със стандартен три-изводен дросел.

Запални устройства за дву-изводен дросел ZX-70s
Eлектронните запални устройства модел ZX-70s са предназначени за работа с натриеви лампи 50W и 70W.


Запални устройства за дву-изводен дросел ZX-400s
Eлектронните запални устройства модел ZX-400s са предназначени за работа с натриеви лампи 100W, 150W, 250W, 400W и метал-халогенни лампи 35W, 70W, 100W, 150W, 250W и 400W.


Импулсно запално устройство за три изводен дросел
Електронните импулсни запални устройства – модели ZX3 70E (ZX 70E T5) са предназначени за запалване на натриева лампа 50W, 70W, а ZX3 600E (ZX3 600E T5), за запалване на натриеви лампа 100W, 150W, 250W, 400W и 600W.