БГENRUES


Дросели

Три изводните дросели са предназначени за управление на натриеви лампи виско налягане /НЛВН/ за вътрешно и външно осветление.

Дросел три изводен за натриеви лампи високо налягане
Дросел три изводен за натриеви лампи високо налягане