БГENRUES


Управляващ блок за осветителна уредба

Управляващият блок за осветителна уредба е изграден на базата на астрономичен часовник. Неговото предназначение е да запалва и гаси осветителните тела в точно определеното време на мръкване и съмване в зависимост от зададената географска област. В системата е включен и трифазен електромер за отчитане на потребената електроенергия.

Управляващ блок за осветителна уредба ОУМ-30
Управляващият блок за осветителна уредба тип ОУМ-30 е предназначен да командва шест токови кръга осветители 6 х 25 А / ~230V / 30 kW