БГENRUES


Телефонни кабини

Разнообразна гама от закрити и покрити телефонни кабини.

Закрита телефонна кабина
Закритата телефонна кабина е предназначена за монтиране в открити пространства.


Открита телефонна кабина
Откритата телефонна кабина е предназначена за монтиране на стена в закрити пространства.


Открита телефонна поставка
Откритата телефонна поставка е предназначена за монтиране на стена в закрити пространства.


Покрита телефонна кабина
Покритата телефонна кабина е предназначена за ползване в открити и закрити пространства.