БГENRUES


Електронни дросели

Eлектронните пускорегулиращи апарати /ЕПРА /са предназначени за управление на натриеви лампи виско налягане /НЛВН/ за вътрешно и външно осветление.

ЕПРА 70W
Електронният пускорегулиращ апарат ЕПРА 70W осигурява максимална стабилност на мощността на лампата в процеса на експлоатацията и при наличие на колебания на мрежовото напрежение и други дестабилизиращи фактори


ЕПРА 250W
Електронният пускорегулиращ апарат ЕПРА 250W осигурява максимална стабилност на мощността на лампата в процеса на експлоатацията и при наличие на колебания на мрежовото напрежение и други дестабилизиращи фактори