БГENRUES


Компоненти за осветление

Запални устройства - за натриеви и метал-халогенни лампи; Комутатори на мощността за енергоспестяващи дросели. Контролери на мощността и осветлението; Енергоспестяващи електронни дросели за натриеви лампи; Клемни кутии и клемни блокове

 

Запални устройства
Запални устройства

Eлектронните запални устройства модел ZX са предназначени за работа със стандартен дву-изводен дросел, електронните запални устройства модел ZX3 са предназначени за работа със стандартен три-изводен дросел.

Контролери и комутатори
Контролери и комутатори

Разнообразна гама от контролери за управление на улично осветление: таймер-комутатори, командни превключватели, светлинни датчици, астрономически часовник и др. предназначени за работа със стандартени осветителни тела.

Дросели
Дросели

Три изводните дросели са предназначени за управление на натриеви лампи виско налягане /НЛВН/ за вътрешно и външно осветление.

Електронни дросели
Електронни дросели

Eлектронните пускорегулиращи апарати /ЕПРА /са предназначени за управление на натриеви лампи виско налягане /НЛВН/ за вътрешно и външно осветление.

Клемни кутии
Клемни кутии

Основното предназначение на клемната кутия е за вграждане в електрически стълб за захранване на улично осветление, но може да се използва и за други електротехнически приложения. Клемният блок с редови винтови клеми за медни проводници е предназначен за използване в различни системи с трифазно електрическо захранване.