БГENRUES

"ЕНТЕЛ ТТТ" АД е частна акционерна компания, създадена през 1936 г. за производство на телефонни апарати и телефонни централи.

Производствената база на фирмата в днешния си вид е построена през 1963 г., недалеч от центъра на столицата гр.София.

Капитал: 150 357 лв., разпределен на 150 357 акции на приносител.

Персонал: 60 работници и служители, от които 15 % са с висше образование.

Управляващ орган: Съвет на Директорите, състоящ се от трима членове. Дружеството се представлява от членовете на Съвета на директорите заедно и поотделно.

Предмет на дейност:
  • Производство на продукти за улично, офисно, промишлено и битово осветление – конвенционално и светодиодно (LED);
  • Соларни продукти, системи и уредби. Соларни електроцентрали.
  • Производство на продукти за енергетиката – електрошкафове, електромери и системи за телеметрия в енергетиката;
  • Производство на телекомуникационни продукти;
  • Научно-приложна, внедрителска и проектно – конструкторска дейност в областта на телекомуникационните технологии, продуктите за енергетиката, строителството, осветителната техника и бита;
  • Инженерингово обслужване на клиентите;
  • Търговия.

Базата на “ЕНТЕЛ” е разположена на 22 000 кв.м. земя и 12 500 кв.м. разгъната застроена площ.

Производствените цехове на „ЕНТЕЛ-ТТТ” имат оборудване и позволяват следните технологични процеси:
1. Монтажно производство на електронни продукти – печатни платки и изделия за професионална електроника.
2. Монтажно производство на осветители, контролери и LED продукти.
3. Монтажно производство на метални, пластмасови и електротехнически продукти.
4. Преработване на пластмаси чрез шприцване.
5. Обработване на листова стомана нарязване, щанцоване, огъване и заваряване.
6. Галванични покрития на металите – цинк, никел.
7. Производство на инструментална екипировка – шприц форми, шанци, огъвачи и т.н.

Продуктите, които произвежда фирма “ЕНТЕЛ - ТТТ” АД с национална значимост са гама телефонни кабини за обществени телефонни апарати по собствена разработка и патент за промишлен дизайн, гама цифрови монофазни статични електромери и LED продукти.

Високото качество на продуктите се постига в съответствие с прилаганата фирмена Система за управление на качеството ISO, сертифицирана и одитирана от “TUV Верификация”. Фирмата притежава електромерна лаборатория оторизирана за извършване на първоначална и последваща държавна проверка на електромери и тарифни превключватели.

Признание за постигнатите високи техночески, производствени и есплоатационни резултати от дейността на фирмата са присъдените Златни медали на Международния Пловдивски панаир за:

  • Гама статични електромери тип E1FMIC-60;
  • Универсален пластмасов шкаф за монофазен статичен електромер тип ТЕПО-М
Основни клиенти:

Електроразпределителните предприятия;

Общинските администрации в България;

Българските телекомуникационни компании;

Фирми занимаващи се с поддръжката и експлоатацията на уличното осветление в България;

Фирма ЕНТЕЛ – ТТТ изнася своята продукция в следните държави: Германия, Италия, Русия, Турция и Перу.

Фирмата е член на:
Българска търговско-промишлена палата (БТПП);
Камара на електротехниката в България (КЕТБ);
EAN International

ПРОДУКТОВА ЛИСТА НА "ЕНТЕЛ ТТТ"АД:

- Светодиодни осветители;
- Соларни технологични решения;
- Осветителни уредби;
- Инженерингови услуги;
- Цифрови монофазни многофункционални електромери;
- Продукти за улично, обектово и офисно осветление;
- Шкафове за електромери и разпределителни шкафове ниско напрежение;
- Изделия за електротехническата промишленост.

ГАЛЕРИЯ

КАД/КАМ технологията на практика затваря цикъла по проектиране и изработка на инструментална екипировка и пластмасови детайли

На шприц машините е възможно изработване на детайли с маса от 50-200 гр.

Нишково ерозийна машина AGIE 250 позволява изрязване на детайли с дебелина до 100 mm и наклон до 2 градуса при необходимата конфигурация

Оптичен шлайф

Довършителните работи и монтажа на екипировката се извършват от високо квалифицирани шлосери

В шприцовия участък се изработват необходимите за фирмата пластмасови детайли, както и поръчки на външни клиенти
 
Обемната ерозийна машина AGIETRON има работна площ от 150 х 300 mm и позволява ерозиране с електроди до 15kg.

Автоматът ICM83 e предназначен за изправяне и изразване на изводи на интегрални схеми

Линия за спойване ECONOPAK 400 SV e с две вълни на спояване на печатни платки

 
Линия за настройка и тестване на електромери